Els aliments funcionals

Es considera que un aliment és funcional quan, a més de proporcionar valor nutritiu (energia, greixos, sucres, proteïnes, vitamines, minerals, aigua…), pot evidenciar-se científicament que el seu consum habitual té un efecte beneficiós addicional sobre la salut humana, més enllà del que és estrictament nutricional, tant millorant el benestar com reduint el risc de desenvolupar determinades malalties.

Un aliment funcional pot ser natural o un aliment modificat tecnològicament, al qual se li ha afegit o eliminat algun element de la seva composició, amb l’objectiu de millorar la salut d’aquell qui el consumeix.

Aquests aliments han de portar l’etiquetatge nutricional. A més, no poden indicar que tenen propietats de prevenció, tractament o curació de malalties. Per poder comercialitzar aliments funcionals, no n’hi ha prou en que es compleixin els requisits d’etiquetatge, sinó que, amb caràcter previ a la seva comercialització, s’han d’haver realitzat estudis científics que en demostrin els beneficis. 

Aliments funcionals: conceptes generals

S’entèn per «declaració nutricional» qualsevol declaració que afirmi, suggereixi o doni a entendre que un aliment té propietats nutricionals benèfiques específiques amb
motiu de:

 1. l’aportació energètica (valor calòric)
  1. que proporciona, o bé
  2. que proporciona en un grau reduït o incrementat, o bé
  3. que no proporciona,
 2. els nutrients o altres substàncies
  1. que conté, o bé
  2. que conté en proporcions reduïdes o incrementades, o bé que no conté.

S’entèn per «declaració de propietats saludables» qualsevol declaració que afirmi, suggereixi o doni a entendre que hi ha una relació entre una categoria d’aliments, un aliment o un dels seus constituents, i la salut.

S’entèn per «declaració de reducció del risc de malaltia» qualsevol declaració de propietats saludables que afirmi, suggereixi o doni a entendre que el consum d’una categoria d’aliments, un aliment o un dels seus constituents redueix significativament un factor de risc d’aparició d’una malaltia humana. 

Aliments funcionals: prohibicions

Les declaracions nutricionals i de propietats saludables es poden utilitzar en l’etiquetatge, la presentació i la publicitat d’aliments comercialitzats a la Unió Europea només si s’ajusten a les disposicions reglamentàries europees.

La utilització de declaracions nutricionals i de propietats saludables no haurà de:

 1. Ser falsa, ambigua o enganyosa;
 2. Donar lloc a dubtes sobre la seguretat i / o l’adequació nutricional d’altres aliments;
 3. Encoratjar o aprovar el consum excessiu d’un aliment;
 4. Afirmar, suggerir o donar a entendre que una dieta equilibrada i variada no pot proporcionar quantitats adequades de nutrients en general;
 5. Referir-se a canvis en les funcions corporals que poguessin crear alarma en el consumidor o explotar la seva por, tant textualment com a través de representacions pictòriques, gràfiques o simbòliques.

Aliments funcionals: requisits

Només s’autoritzarà l’ús de declaracions nutricionals i de propietats saludables si es compleixen les següents condicions:

 1. S’ha demostrat que la presència, absència o contingut reduït, en un aliment o una categoria d’aliments, de un nutrient o una altra substància respecte del qual s’efectua la declaració té un efecte nutricional o fisiològic benèfic, establert mitjançant proves científiques generalment acceptades;
 2. El nutrient o una altra substància sobre el qual s’efectua la declaració:
 3. Està contingut en el producte final en una quantitat significativa tal com es defineix en la legislació comunitària o, en els casos en què no existeixin normes al respecte, en una quantitat que produeixi l’efecte nutricional o fisiològic declarat, establert mitjançant proves científiques generalment acceptades, o
 4. No hi és o està present en una quantitat reduïda que produeixi l’efecte nutricional o fisiològic declarat, establert mitjançant proves científiques generalment acceptades;
 5. Quan sigui pertinent, el nutrient o una altra substància sobre la qual s’efectua la declaració es troba en una forma assimilable per l’organisme;
 6. La quantitat del producte que cal raonablement esperar que es consumeixi proporciona una quantitat significativa del nutrient o una altra substància a què fa referència la declaració, tal com es defineix en la legislació comunitària o, els casos en què no existeixin normes al respecte, una quantitat significativa que produeixi l’efecte nutricional o fisiològic declarat, establert mitjançant proves científiques generalment acceptades

Declaracions de propietats saludables en aliments: informació a l’etiquetatge

Es prohibiran les declaracions de propietats saludables a no ser que s’ajustin als requisits generals de la reglamentació comunitària i estiguin autoritzades
i incloses a les llistes de declaracions autoritzades.

Només es permetran les declaracions de propietats saludables si s’inclou la següent informació en l’etiquetatge o, de no existir aquest, en la presentació i la publicitat:

 • Una declaració en què s’indiqui la importància d’una dieta variada i equilibrada i un estil de vida saludable;
 • La quantitat d’aliment i el patró de consum requerits per produir l’efecte benèfic declarat;
 • En el seu cas, una declaració dirigida a les persones que haurien evitar el consum de l’aliment;
 • Una advertència adequada en relació amb els productes que poden suposar un risc per a la salut si es consumeixen en excés. 

Restriccions pel que fa a l’ús de determinades propietats saludables

No s’autoritzaran les següents declaracions de propietats saludables:

 • Les declaracions que suggereixin que la salut poden resultar afectada si no es consumeix l’aliment de què es tracti;
 • Les declaracions que facin referència al ritme o la magnitud de la pèrdua de pes;
 • Les declaracions que facin referència a recomanacions de metges individuals o altres professionals de la salut.

  

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament CE 1924/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quins requisits ha de complir un producte funcional per poder ser posat en circulació al mercat?
Resposta: El producte funcional ha de complir, essencialment, tres requisits. El primer és que la declaració funcional o nutricional que fa ha d’haver estat científicament provada o comprovada. El segon requisit és que el producte ha de contenir o no ha de contenir determinat element que contribueix a donar peu a la declaració informada. El tercer requisit és el d’informació a l’etiquetatge.

Pregunta: Es pot etiquetar un producte alimentari informant que el seu consum regular o habitual fa perdre pes?
Resposta:
No. Estan totalment prohibides les declaracions que facin referència al ritme o la magnitud de la pèrdua de pes.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies