L’establiment de restauració

S’entén per establiments de restauració aquells locals oberts al públic que tenen com a activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant preu menjars i begudes perquè hi siguin consumits.

No es consideren establiments de restauració:

  1. Els menjadors universitaris, els escolars i els menjadors per als treballadors d’una empresa, sempre que no estiguin oberts al públic amb caràcter general, i tots aquells serveis de restauració d’entitats, clubs o associacions prestats únicament per als seus membres.
  2. Els serveis de menjars i begudes que faciliten els menjadors dels establiments d’allotjament turístic.

Classificació dels establiments de restauració

Els establiments de restauració es poden classificar en tres grups:

  1. Restaurant
  2. Bar
  3. Restaurant-bar

Restaurant

És tot aquell establiment que disposa de servei de menjador amb la finalitat d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.

Bar

És tot aquell establiment que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.

Restaurant-bar

És tot aquell establiment obert al públic que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar esmentats.

Informació dels preus i serveis als establiments de restauració

Els preus anunciats als establiments de restauració han de ser complerts amb els impostos aplicables inclosos.

No es podran cobrar conceptes com reserva, coberts, taula o similars.

No es poden cobrar altres serveis o conceptes no sol·licitats pels clients.

Cartells interior i exterior.

Els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s’han d’exhibir, redactats almenys en català, tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment.

Els restaurants han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s’han d’exhibir, redactats almenys en català, tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment.

Cartell interior

Els bars han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s’han d’exhibir, redactats almenys en català, úniacment a l’interior de l’establiment.

Justificants de pagament dels preus als establiments de restauració

Factura

Els restaurant han d’expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client.

Els restaurant-bar han d’expedir factures obligatòriament; hi ha de constar els diferents conceptes amb els seus respectius preus, per separat i en escriptura intel·ligible per al client.

En les factures dels menús s’ha de consignar únicament la seva identificació i el seu preu global.

Tiquet de caixa.

Els bars han d’expedir únicament un tiquet de caixa. 

Cartes de serveis i menús dels restaurants i restaurants-bar

Tots els establiments de restauració Restaurant i Restaurant-bar han d’oferir al públic les cartes de plats i de vins amb els seus preus, com a mínim, en català.

S’entén per carta de plats i carta de vins les relacions de menjars i begudes, respectivament, que ofereixen aquests establiments.

La carta de plats i la de vins es presentarà al client en el moment d’oferir-li els serveis. 

Els menús

Els restaurants i restaurants-bar, cas d’oferir al públic un menú, ha d’incloure sota un preu global el pa, una beguda i les postres.

El client que sol·liciti un menú està obligat al pagament íntegre del preu establert encara que renunciï a consumir alguns dels components d’aquest. 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quan es demana un menú en un establiment de restauració, es pot sol·licitar una minoració del preu si es demana expressament que no se serveixin determinats plats?
Resposta: El client que demani un menú en els restaurants restaurants-bar ha d’abonar la totalitat del preu anunciat, sense que s’admetin minoracions del preu pel fet d’haver consumit menys plats o no haver consumit pa, una beguda i postres.


Pregunta:
Què ha d’incloure el menú d’un establiment de restauració?
Resposta: El menú en un establiment de restauració haurà d’incloure els plats anunciats a la carta, juntament en tot cas amb el pa, una beguda i les postres.

Pregunta: Els preus dels plats dels establiments de restauració han d’incorporar l’IVA o es pot indicar a banda en forma de percentatge?
Resposta: El preu dels plats que se serveiexen als establiments de restauració ha de ser complert amb IVA inclòs i altres recàrrecs.

Pregunta: En un establiment de restauració es pot cobrar el fet d’haver reservat la taula per als comensals?
Resposta: No. Està totalment prohibit cobrar conceptes com ara la reserva o els coberts o altres conceptes que no siguin els plats, les begudes o el menú.

Pregunta: Es poden cobrar els entrants quan en un establiment de restauració se serveixen sense que el client els demani?
Resposta: No. Està totalment prohibit cobrar serveis o plats no sol·licitats expressament pel client.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies