Depilació: concepte

La depilació consisteix en eliminar el pèl o borrissol d’alguna zona del cos humà. És habitual entre les dones occidentals, i menys freqüent en els homes, encara que últimament els homes tendenixen a demanar aquests tipus de serveis estètics.

Zones de pèl

És molt habitual que aparegui borrissol en diverses zones del cos, però en algunes parts del cos no és visualment estètic o agradable. Les zones amb pèl al cos que no solen crear complexos són:

A la dona

 • cabell al cap
 • celles i pestanyes
 • pubis tot i que cada vegada hi ha més tendència a eliminar o retallar aquest pèl.

A l’home

 • panxa i pit, però en alguns casos es depila per estètica també
 • cames
 • braços, part superior de mans i peus
 • dits
 • aixelles


Zones en què és habitual tenir borrissol, però que es considera no estètic i font de complexos

En les dones

 • aixelles
 • cames
 • braços
 • bigoti, barba i patilles

La depilació làser: avantatges

La depilació làser es considera el millor mètode existent per eliminar l’excés de borrissol no desitjat.

Els avantatges de la depilació làser són els següents:

 • És un tractament indolor, senzill, segur, eficaç i definitiu en la majoria dels casos.
 • És apte per a tots dos sexes i a qualsevol edat.
 • Es pot aplicar sense risc en qualsevol zona del cos: cara, coll, pit, aixelles, braços, cavat, cames, abdomen, esquena, glutis, mans i peus.
 • No malmet la pell i no fa malbé les seves glàndules sebàcies, ni sudorípares.
 • No és cancerigen perquè la llum que emet està en el rang de la llum visible i infraroja.
 • No és teratogènic (un agent teratogènic és una substància que pot provocar malformacions o anomalies en el fetus), no emet radiacions ionitzants, el seu efecte tèrmic es limita a la pell perquè actua a 4 mm de profunditat.
 • Soluciona problemes de pell com “foliculitis” i “borrissol encarnat” de engonal, cames i cara.
 • Deixa la pell llisa, suau i rejovenida per l’efecte estimulant de llum sobre el col·lagen.
 • En la dona amb problemes hormonals, és la millor solució per disminuir excés de borrissol, preferible als medicaments d’origen hormonal.
 • És un tractament mèdic i ha de ser realitzat per metges entrenats en tecnologia làser.

La depilació làser: contraindicacions

 • No es recomana quan el client ha pres isotretinoína (retinoïc, Vitamina A àcida): haurà d’esperar 6 mesos per iniciar la depilació Làser.
 • No es recomana quan s’ingereixen medicaments fotosensibilitzants.
 • Precaució en bronzejat recent i fototipus de pell VI.
 • Precaució en dones embarassades.
 • Acne accentuat.
 • Diabetis.

La fotodepilació: concepte

La fotodepilació és una tècnica que es realitza amb aplicacions de llum intensa sobre la pell. També és coneguda com IPL (Intense Pulsed Light).

Aquesta tècnica utilitza un làser Light Sheer (làser de díode) que, per mitjà d’una llum polsada, travessa les capes superficials de la pell. L’energia irradiada ve absorbida per la melanina del fol·licle, destruint aquest per acció de la calor de forma selectiva, sense malmetre altres estructures i impedint el futur creixement del borrissol.

La fotodepilació està indicada per tractar els pacients que pateixen patologies de creixement anormal dels fol·licles pilosos com el hirsutisme.

Es pot realitzar en qualsevol part del cos, tant de dones com d’homes.

Cal tenir present que la fotodepilació no sol ser definitiva i que, en motes ocasions, el tractament s’allarga més temps que l’inicialment informat o cal repetir alguna sessió de forma puntual en el temps.

Moltes vegades es garanteix la desaparició total del borrissol / pèl i això no és cert. En realitat es necessiten diverses sessions per a eliminar entre un 70-80% del pèl de la zona tractada. A més, les parts del cos es comporten de forma diferent i els resultats poden mantenir-se per un o dos anys. Posteriorment, els borrissols comencen a créixer de nou, tot i que en menor quantitat i els pèls solen ser més fins, més clars i debilitats.

Això exigirà, per tant, repetir les sessions de fotodepilació fent una espècie de manteniment de les sessions inicials.

La fotodepilació: precaucions

No es recomana rebre tractament de fotodepilació durant l’embaràs i lactància i si hi ha patologies particulars com epilèpsia, febre, herpes simple, infeccions o diabetis, així com en tractaments que produeixin fotosensibilitat.

La fotodepilació: prohibicions

Queda prohibida la fotodepilació quan s’està en procés de tractament amb derivats retinoics, en cas de pell acabada de bronzejar, en cas de fotosensibilitat per malaltia o per fàrmacs o en cas de varius i problemes de coagulació de la sang

La fotodepilació: tipus de làser

Hi ha 3 tipus de làser per la depilació: díode, robí i Alexandrita.

El làser de diode

El làser de díode és el més efectiu i està avalat per les universitats de Harvard i Massachusetts. Amb aquest tipus de làser, la destrucció del bulb pilós es realitza mitjançant transmissió de calor al pigment (melanina) que conté el fol·licle sense danyar la pell. No sol necessitar gel ni anestèsia pel fet que una peça d’aquest làser s’aplica sobre la pell produint un refredament que evita dolor i possibles cremades. En el cas que necessiti anestèsia hi ha cremes que actuen com analgèsics locals i que es compren a les farmàcies.

El díode és un 40% més efectiu que l’obtingut per altres sistemes de fotodepilació i làsers de robí i Alexandrita, encara que també resulta més car que altres tractaments.

Cada tret de làser (un per segon) és capaç de destruir els fol·licles pilosos que existeixin en un quadrat de 9 mm de costat, per la qual cosa resulta molt ràpid.

El làser Alexandrita

El làser Alexandrita ha demostrat ser òptim per a la depilació de cames, angonals i aixelles de dona i amb la versatilitat del pols llarg permet tractar amb més seguretat les pells fosques i assolir major penetrabilitat de la pell.

El làser robí

El làser robí només és eficaç en els cabells negres, fototipus I, II i a la cara. Utilitza també la fotermólisi selectiva del fol·licle pilós pel seu contingut en melanina. Emet a 694 nm, longitud d’ona absorbida selectivament per la melanina en polsos propers a un milisegon (ms).

En l’actualitat se segueix un intensa recerca per perfeccionar encara més aquest mètode de depilació. S’ha demostrat que en el 90% de les aplicacions la depilació és permanent i eficaç. En la seva utilització, cada pulsació de làser que s’origina abasta un espai considerable de borrissol, d’un centímetre aproximadament, amb el que s’elimina entre deu i quinze pèls cada vegada.

Centre de Medicina Estètica: concepte

Tindran la consideració de centres de medicina estètica les unitats assistencials en les quals un metge és responsable de realitzar tractaments no quirúrgics, per tal de millorar l’estètica corporal o facial.

La medicina estètica inclou un conjunt d’actes, tècniques i procediments mèdics no quirúrgics, adreçats a millorar totalo parcialment els aspectes poc estètics o jutjats així pel mateix pacient, tant si són de naixement o de constitució física o adquirits per qualsevol causa, com els estats de disconformitat general que són conseqüència de l’envelliment fisiològic, amb la finalitat d’aconseguir millorar la qualitat de vida i el benestar físic i psíquic. 

Titulacions acadèmiques dels professionals en medicina estètica

La titulació acadèmica mínima que ha de tenir el responsable de dur a terme l’activitat realitzada en els centres de medicina estètica és la de llicenciat en medicina i cirurgia.

Tot centre hospitalari o extrahospitalari, que disposi entre el seu equipament mèdic d’un aparell làser de depilació tipus IIIb, IV o IPL, ha de tenir com a requisit imprescindible l’existència d’un comitè de seguretat de làser. En els centres extrahospitalaris les funcions del comitè recauran en el seu responsable.

En el cas que l’activitat de medicina estètica impliqui la utilització d’aparells làser, atès que l’ús de sistemes de les classes IIIb, IV i IPL pot representar un risc no només per l’usuari, sinó també per a altres persones situades a una distància considerable dels equips emissors, al capdavant d’aquests equips només podran romandre aquells professionals sanitaris que hagin rebut un nivell de formació adequat i sempre sota la supervisió d’un llicenciat en medicina. La formació podrà realitzar-la el responsable de seguretat làser del centre, una organització externa acreditada o el mateix fabricant.

Requisits dels centres de medicina estètica

Els centres de medicina estètica que presten serveis de tecnologia làser han de tenir en compte que el seu ús mèdic (tipus IIIb, IV i IPL) només podrà utilitzar-se en àrees controlades. Han de ser espais delimitats, perfectament identificats, d’accés exclusivament restringit al personal autoritzat i amb sistemes de bloqueig que impedeixin l’accés accidental a la zona controlada en el moment de l’emissió làser.

Medicaments i productes sanitaris autoritzats en medicina estètica

Els centres de medicina estètica poden disposar de medicaments, sempre que tinguin autorització de l’Administració competent en matèria de salut. La utilització dels medicaments en aquests centres s’ha de fer en les indicacions i en les condicions d’ús autoritzades per l’Agència Espanyola del Medicament. En els casos que s’utilitzin productes cosmètics, aquests han de complir els requisits que s’estableixen a la reglamentació tecnicosanitària de productes cosmètics aprovada pel Reial Decret 1599/1997 i les posteriors revisions.

NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret 127/1984, d’11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l’obtenció del títol de metge especialista.
 • Reial Decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s’actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: La fotodepilació es pot considerar definitiva?
Resposta: En algunes ocasions les sessions de fotodepilació s’allarguen per períodes de temps superiors als inicialment previstos. En determinats casos, també, cal repetir més sessions el futur per tal de fer un manteniment i eliminar el pèl que pugui créixer.

Pregunta: Quin mètode de fotodepilació és el més efectiu?
Resposta: El sistema de fotodepilació per diode és el més efectiu en comparació amb altres sistemes existents al mercat.

Pregunta: Quin és el preu de les sessions de fotodepilació?
Resposta: Els preus de les sessions de fotodepilació varien en funció de determinats paràmetres: el tipus de làser aplicat, les zones a tractar i la durada de la sessió.

Pregunta: Quina formació ha de tenir el responsable que porti a terme la seva activitat en un centre de medicina estètica?
Resposta: La titulació acadèmica mínima que ha de tenir el responsable de portar a terme l’activitat en centres de medicina estètica és de llicenciat en medicina i cirurgia.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies