L’etiquetatge del calçat: concepte

Es considera calçat tot producte manufacturat destinat a cobrir i protegir els peus de les persones, com ara les sabates, botes, sandàlies, etc.

S’entén per etiquetatge, tota informació escrita, impresa o gràfica relativa a la composició o altres dades del calçat que, preceptivament, l’ha d’acompanyar quan es posa en circulació al mercat per a la venda al consumidor.

L’etiqueta del calçat ha d’informar del material emprat en la fabricació de cadascuna de les tres parts en què es descomposa la peça de calçat.

Les parts del calçat

  1. Empenya: part exterior de la sabata que va unida a la sola.
  2. Folre i plantilla: el folre de l’empenya i la plantilla que són altra cosa que el revestiment intern de la sabata.
  3. Sola: part inferior del calçat que resta sotmesa a desgast i va unida a l’empenya.

El material del calçat

Els símbols corresponents al material emprat en la producció del calçat són els següents:

  • Cuir: pell d’algun animal adobada
  • Cuir untat: cuir que té la superfície recoberta d’una capa d’untament o contrapegat que no supera un terç de l’espessor, però que és superior a 0,15 mm
  • Tèxtil: materials tèxtils, ja siguin naturals o sintètics
  • Altres materials: materials emprats diferents als esmentats

a) L’etiqueta ha d’indicar el material que representi almenys el 80% de la composició de cadascuna de les diverses parts del calçat.

b) Si cap material no representa com a mínim el 80%, l’etiqueta ha d’indicar els dos materials principals del calçat.

Parts del calçat

                             
Empenya                    Folre i plantilla                     Sola

Materials del calçat

                             

Cuir                     Cuir untat                  Tèxtil               Altres materials

Suport de l’etiquetatge

La informació de la composició de les sabates ha de constar en una etiqueta que ha de ser visible i estar ben fixada, almenys, en una sabata de cada parell que es posi en circulació al mercat. La informació ha de constar almenys en llengua oficial.

Etiqueta del calçat: parts del calçat i material de composició.

Cartell explicatiu

Als punts de venda del calçat cal exhibir un cartell en un lloc destacat de l’establiment que expliqui el significat dels pictogrames informatius de l’etiquetatge del calçat.


Talles del calçat: equivalències amb d’altres Estats.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: On podem trobar consignada la informació de les sabates?
Resposta: En primer lloc, la informació de la composició de les diferents parts que componen unes sabates ha de constar en una etiqueta que ha de ser visible i estar ben fixada, almenys, en una sabata de cada parell que es posi en circulació al mercat. La informació ha de constar almenys en llengua oficial. En segon lloc, als establiments comercials dedicats a la venda del calçat s’ha exhibir un cartell visible al públic en un lloc destacat de l’establiment que expliqui el significat dels pictogrames informatius de l’etiquetatge del calçat.

Pregunta: Les talles del calçat poden variar d’un Estat a un altre o d’un fabricant a un altre?
Resposta: En principi no. Als efectes d’evitar la diversitat de tallatges entre Estats i fabricants, a la Unió Europea es va adoptar una normativa d’harmonització de les talles del calçat, de tal forma que les dades haurien de resultar fiables per als ciutadans dels Estats membres.

NORMATIVA

  • Reial Decret 1718/1995, de 27 d’octubre, pel qual es regula l’etiquetatge dels materials utilitzats als components principals del calçat.
  • Ordre 23 de setembre de 1985 d’etiquetatge informatiu de productes de cuir i pell.
  • Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies