REQUISITS DELS INSTRUMENTS DE PESATGE

Els instruments de pesatge dels establiments comercials oberts al públic han de disposar de les marques següents:

a) O bé les marques d’aprovació de model i verificació primitiva

marques d'aprovació de model i verificació primitiva

b) O bé les marques d’aprovació CE i de verificació CE

marques d'aprovació CE i de verificació CE

p>

REQUISITS ACREDITATIUS DE LA SUPERACIÓ FAVORABLE DELS CONTROLS METROLÒGICS

La superació favorable dels controls metrològics dels instruments de pesatge dels establiments comercials oberts al públic es demostra mitjançant els requisits següents:

 • L’etiqueta de verificació oficial
 • El correcte precintat de l’instrument de pesatge
 • La targeta de control metrològic degudament emplenada i segellada

CONTROL DELS INSTRUMENTS DE PESATGE

La revisió de control dels instruments de pesatge dels establiments comercials oberts al públic ha d’obeir les regles següents:

 • Amb caràcter ordinari, la verificació és periòdica i s’ha de portar a terme cada 2 anys
 • Amb caràcter extraordinari, cal una verificació després de cada reparació de l’instrument de pesatge. Aquesta verificació posterior a la reparació tindrà el caràcter de verificació periòdica

La verificació dels instruments de pesatge la poden portar a terme:

 • Els laboratoris oficials
 • Les empreses acreditades

verificació dels instruments de pesatge

REPARACIÓ DELS INSTRUMENTS DE PESATGE

Les reparacions dels instruments de pesatge dels establiments comercials oberts al públic les poden portar a terme:

 • Les empreses reparadores autoritzades per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.
 • Aquestes empreses han d’estar inscrites en el Registre de Control Metrològic de Catalunya.
 • Després de cada reparació, el titular de l’instrument de pesatge ha de sol·licitar la corresponent verificació per part d’entitat verificadora autoritzada, que tindrà caràcter de verificació periòdica.
 • Tanmateix, si l’empresa reparadora està degudament autoritzada, podrà dur a terme també la verificació de l’instrument de pesatge.

GC acreditació

NORMATIVA APLICABLE

 • Ordre de 27 d’abril de 1999, del Ministeri de Foment, que regula el control metrològic de l’Estat sobre els instruments de pesatge no automàtic.
 • Ordre de 2 de febrer de 2000 del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, que regula les verificacions oficials dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Com poden reconèixer els consumidors els instruments de pesatge que no han superat els controls periòdics de verificació?
Resposta:
La verificació dels instruments de pesatge comporta, quan el resultat és favorable, la col·locació d’una etiqueta en un lloc visible on indica la superació de la verificació, la seva data i la data d’expiració.

Pregunta: Qui ha de verificar els instruments de pesatge i cada quant de temps s’ha de fer?
Resposta: La verificació dels instruments de pesatge l’ha de fer un laboratori oficial capacitat per fer aquesta funció o bé una empresa privada acreditada administrativament. Aquesta verificació s’ha de fer de forma periòdica cada dos anys i, de manera extraordinària, també s’ha de fer després de cada reparació de l’instrument de pesatge. En aquest darrer cas, la revisió tindrà caràcter de verificació periòdica.

Pregunta: Com cal efectuar el pesatge dels aliments que compren els consumidors?
Resposta: El pesatge correcte dels aliments emprant instruments de pesatge s’ha de fer descomptant el pes de qualsevol embolcall o protecció externa que sigui aliena al producte. Els productes a granel es pesen descomptant el pes de l’embolcall: les olives a granel es pesen de forma escorreguda descomptant el pes de l’aigua; una mona de pasqua es pesa descomptant el pes de l’embolcall, les figures de xocolata i els guarniments que es paguin a part.

Pregunta: Què vol dir pes brut, pes net i pes escorregut?
Resposta: El pes net és aquell pes d’un producte alimentari descomptant el pes de qualsevol embolcall, protecció o guarniment extern que no sigui comestible. El pes brut és el pes del producte sense descomptar els elements d’embalatge o protecció. El pes escorregut és el pes del producte eliminant la matèria liquida de recobriment que acompanya determinats aliments als efectes d’afavorir la seva conservació un cop envasats.

Pregunta: Què significa el preu per unitat de mesura i en quins casos s’ha d’indicar?
Resposta: El preu per unitat de mesura és el preu d’un article referit a una magnitud concreta: el preu del litre, el preu del quilogram en aquells productes susceptibles de ser amidats o el preu de la unitat en aquells articles que es venen en packs. Com a regla general,cal indicar el preu per unitat de mesura en tots aquells aliments que es venen a granel i que es pesen davant del mateix consumidor en el moment de la compra. Igualment, altres productes també l’han d’indicar, així com també ho ha de fer qualsevol publicitat que indiqui el preu de venda del producte. El preu de venda i el preu per unitat de mesura s’han d’indicar en el mateix camp visual i el segon ha de permetre al consumidor fer una comparativa de preus d’articles homogenis.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies