PRODUCTES ALIMENTARIS TRANSGÈNICS: ORGANISMES GENÈTICAMENT MODIFICATS

Aliments transgènics: concepte científic

Els aliments transgènics poden ser els següents:

 • aquells que han estat elaborats a partir d’un organisme modificat genèticament, o bé,
 • aquells que contenen algun ingredient en la seva composició procedent d’un organisme modificat genèticament.

Es consideren OMG els organismes modificats mitjançant tècniques d’enginyeria genètica. Els OMG són organismes

 • als quals s’han incorporat al seu genoma nous gens procedents d’altres organismes
  o bé,
 • als quals s’han modificat els seus propis gens mitjançant processos d’enginyeria genètica.

Un OMG posseeix una combinació nova de material genètic que li confereix noves propietats que el fan ser de millor qualitat, resistència o durabilitat: resistència a plagues, a herbicides i producció de substàncies d’interès nutricional. Els cultius OMG gaudeixen d’una millor resistència a infermetats causades per insectes o virus, en el cas dels vegetals, o permeten assolir una major tolerància als herbicides emprats en l’agricultura moderna.

a)  Organisme: qualsevol entitat biològica capaç de reproduir o de transferir material genètic.

b) Organisme modificat genèticament: qualsevol organisme, amb excepció dels éssers humans, el material genètic del qual ha estat modificat de tal manera que no es produeix de forma natural en l’aparellament o en la recombinació natural, sempre que s’utilitzin les tècniques legalment admeses.

Aliments transgènics: varietat

Els productes transgènics solen ser de dues categories:

 • pinsos destinats al consum animal
 • aliments destinats al consum humà.

Aliments transgènics: informació a l’etiquetatge

Els productes alimentaris transgènics han d’indicar al seu etiquetatge el següent:

 • si són un organisme genèticament modificat (com ara, per exemple, un brot de soja)
  o bé,
 • si estan produïts a partir d’un OMG (com ara, per exemple, un colorant derivat del blat de moro transgènic).

L’etiquetatge ha d’informar dels OGM quan els productes alimentaris contenen més d’un 0,9% d’elements transgènics.

Els aliments i pinsos que continguin o que procedeixin d’organismes genèticament modificats han d’indicar-ho a l’etiquetatge de la seva composició, únicament en el cas que la presència d’OMG sigui superior al 0,9%.

Els aliments elaborats amb derivats de transgènics que continguin un 0,9% o més de transgènics o de derivats de transgènics, s’han d’etiquetar, de forma visible a l’etiquetatge del producte i amb la mateixa grandària que el llistat d’ingredients del producte, indicant el següent:

“aquest producte conté organismes modificats genèticament” o bé, “aquest producte conté (identificació de l’organisme) modificat genèticament “.

 


Etiquetatge amb presència d’ OGM

 


Cultiu OGM

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: A partir de quin límit cal indicar que un producte ha estat modificat genèticament o que conté elements modificats genèticament?
Resposta: Els productes elaborats han de portar una etiqueta especial si en algun ingredient la presència d’OMG supera el 0,9%.

Pregunta: Quins són els productes agroalimentaris amb manipulació transgènica autoritzats a la Unió Europea?
Resposta: A la Unió Europea es poden comercialitzar setze productes transgènics de varietats de blat de moro, soja o colza.

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 9/2003, de 25 d’abril, que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament.
 • Reial Decret 178/2004, 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament.
 • Reglament CE/298/2008, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març, pel qual es modifica el Reglament CE/1829/2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament, en tot allò que es refereix a les competències d’execució atribuïdes a la Comissió
 • Directiva 2008/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2001/18/CE, sobre l’alliberament intencional al medi ambient d’organismes modificats genèticament, en tot allò que es refereix a les competències d’execució atribuïdes a la Comissió
 • Reglament CE/1829/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre, sobre aliments i pinsos modificats genèticament (Text consolidat)
 • Reglament 1829/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament.
 • Reglament 1830/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels pinsos produïts a partir d’aquests, i pel que es modifica la Directiva 2001/18/CE.
 • Directiva 2001/18/CE, de 12 de març de 2001, sobre l’alliberament intencional en el medi ambient d’organismes modificats genèticament i per la qual es deroga la Directiva 90/220/CEE del Consell.
 • Reglament 50/2000, de 10 de gener, relatiu a l’etiquetatge dels productes alimentaris i ingredients alimentaris, que contenen additius i aromes modificats genèticament, o produïts a partir d’organismes modificats genèticament.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies