Liposucció: concepte

La liposucció coneguda també com a lipoaspiració o lipectomia és un tipus de cirurgia estètica que consisteix en l’extracció de teixit adipós, és a dir, el greix que s’ha acumulat en determinades parts del cos del pacient, a través d’un procés de succió. La liposucció es porta a terme quan aquest greix no s’ha pogut eliminar a través de mètodes naturals com la gimnàstica o les dietes.

La liposucció: una intervenció mèdica

La liposucció és una intervenció quirúrgica de caràcter menor. Per això tot i que es tracti d’una intervenció de menor importància, és una intervenció quirúrgica al cap i a la fi, per la qual cosa, si no es desenvolupa en condicions higiènico sanitàries adequades i per personal qualificat, podria comportar conseqüències molt negatives per a la persona intervinguda.

En primer lloc, tota la intervenció provoca un greu estrès en el cos que ha de ser tingut en compte, de manera que el pacient no ha de patir cap problema cardiovascular ni tenir una pressió sanguínia massa elevada.

També és important fer un control dels medicaments que s’utilitzen en la intervenció, com ara la lidocaïna i la epinefrina. Es tracta de productes que s’utilitzen en aquestes operacions per eliminar el dolor que pot patir la pacient durant el procés de aspirat o succió del greix i per contraure els vasos sanguinis. Però aquests productes poden tenir alguns efectes secundaris que han de ser valorats degudament pel cirurgià i per la pacient abans de prendre la decisió final.

S’han dut a terme nombrosos estudis sobre la fiabilitat de la liposucció i sobre les conseqüències que aquesta pot provocar en la salut del pacient que se sotmet a ella. Aquests estudis han certificat que quan el pacient no pateix problemes de salut previs i els cirurgians que porten a terme la liposucció són bons professionals que segueixen totes les precaucions necessàries, la lipoaspiració és un procediment segur.

Com en qualsevol altra operació quirúrgica, hi ha certs riscos relacionats amb la mala praxi, els quals queden reduïts a molt pocs casos quan tot es realitza de la manera adequada. 

L’elecció de la clínica o centre mèdic i del cirurgià plàstic reparador

L’elecció de la clínica o centre i del cirurgià plàstic reparador que et farà la liposucció és un dels passos més importants per obtenir uns bons resultats i reduir el risc per a la salut del pacient.

Consells rellevants per a la tria del centre, la clínica i el doctor que realitzi l’operació

 • Informació prèvia: Cal llegir i preguntar tot el possible sobre la liposucció i les diferents alternatives que hi ha en aquest camp. La informació és una de les millors recomanacions que et podem fer. El consumidor ben informat és un consumidor més responsable i que coneixerà les diferents alternatives i que, per tant, prendrà les millors decisions.
 • Preguntes: Cal preguntar al metge o especialista tots els passos de la liposucció, els possibles riscos i efectes secundaris. A més, cal demanar quins podrien ser els resultats reals de l’operació als efectes de no formular-se falses expectatives. Cal fer totes aquelles preguntes que permetin decidir si la liposucció és realment la millor opció. En cas afirmatiu, cal fer les preguntes que permetin afrontar la liposucció amb la màxima tranquil·litat possible.
 • Una segona opinió: Si després de la xerrada amb el cirurgià el pacient no està segur de la decisió que ha de prendre, pot optar per una segona opinió. Per això es podrà consultar un especialista que dictamini la conveniència, oportunitat i efectivitat de la intervenció.
 • El cost econòmic i el finançament: Cal parar atenció al preu del servei, els tractaments que s’hi inclouen i la possibilitat de finançar la intervenció. Cal pensar que aquests tipus d’intervencions solen ser cars i els preus oscil·len molt en funció de la clínica on es fa la intervenció. Per això, caldrà consultar els preus de diferents centres. En cas necessari es poden consultar de manera prèvia les opcions de finançament bancari mitjanant un crèdit al consum. Caldrà conèixer la quota mensual a pagar i el nombre de quotes previstes.
 • La cínica o centre mèdic: La intervenció quirúrgica s’ha de realitzar en una clínica o centre que ofereixi les màximes garanties higièniques i sanitàries i que disposi de l’instrumental necessari per a qualsevol imprevist que pugui donar-se en el decurs de la intervenció.
 • El cirurgià: Cal requerir, si és necessari, la titulació o formació necessària del metge o especialista que portarà a terme la intervenció als efectes d’assegurar els òptims resultats i l’absència de riscos innecessaris per a la salut humana. En cas que la persona que hagi de fer la intervenció no pugui acreditar la seva formació o especialització cal desconfiar i abstenir-se de fer l’operació en aquell centre.
 • L’anestèsia: La intervenció quirúrgica comporta la necssitat de sotmetre el pacient a una anestesia. Això implica que, a banda del cirurgià, en l’operació ha d’intervenir un equip anestesista especialitzat dotat de l’instrumental necessari per portar a terme l’anestesia en condicions adequades.

 

La primera consulta

Durant la primera consulta el cirurgià plàstic avaluarà l’estat general del pacient, els dipòsits de greix existents i el to i fermesa de la pell. Un cop feta aquesta avaluació, el cirurgià mostrarà les alternatives disponibles per a solucionar el problema, amb els riscos, avantatges i contraindicacions de cadascuna d’elles.

Aquesta primera consulta s’ha de fer per un metge especialista: un cirurgià plàstic, que estudiarà les condicions del pacient i la millor manera de corregir els excessos de teixit adipós. Ha de ser aquest metge i no cap comercial o agent de venda qui recomanarà al pacient la millor solució respecte a la intervenció a realitzar i la millor forma de fer-la. També resoldrà els dubtes que el pacient es plantegi i li indicarà les expectatives raonables que pot tenir respecte al resultat final del tractament. 

La tècnica de liposucció

La liposucció consisteix en l’aspiració dels dipòsits grassos subcutanis mitjançant la introducció d’una cànula que està connectada a un sistema de buit. Les cànules són molt fines i s’introdueixen a través de petites incisions de la pell, que deixen una cicatriu pràcticament imperceptible a l’ull humà.

La liposucció és una de les cirurgies cosmètiques més practicades. La liposucció és el procés de remoure el greix en àrees específiques del nostre cos a través de la succió del greix. Les liposuccions més comunes són les següents:

 • Abdomen
 • Maluc
 • Natges
 • Tors superior

Algunes persones utilitzen la liposucció també a la cara, als braços, i fins i tot als genolls.

La liposucció utilitza un instrument que s’insereix en la pell del pacient per succionar el greix amb anestèsia local com a regla general o amb anestèsia general en casos més excepcionals. El greix extret és posat en ampolles o altres recipients. La liposucció no toca els nervis ni afecta els vasos sanguinis. 

La intervenció: operació quirúrgica

El volum de greix que es pot extreure en una sessió depèn, sobretot, de l’estat de la pell i de la seva capacitat de retracció, que al seu torn depèn sempre de la persona i de la zona del cos que s’està tractant. Poden arribar a aspirar volums molt importants de greix, al llarg de diverses sessions. D’aquesta manera es permet una correcta recuperació de la pell de la zona tractada si els volums són molt importants. Tanmateix, en la gran majoria dels casos, una única sessió serà més que suficient. Generalment no es recomana fer liposuccions de grans volums com ara d’extracció de greix superior a 5 litres per reduir els riscos.

La tècnica convencional emprada per a la liposucció es denomina tumescent, consisteix en infiltrar prèviament la zona a tractar amb solució anestèsica diluïda consistent en adrenalina i lidocaïna. Se sol realitzar amb anestèsia local i sedació intravenosa lleugera.

La durada de la intervenció sol oscil·lar entre una i dues hores en funció de les zones a tractar. El pacient torna a casa a les poques hores de la cirurgia, depenent del volum de les zones a tractar. Es recomana uns dies de repòs o inactivitat física i, si no existeixen complicacions posteriors, els pacients poden realitzar la seva activitat normal al cap de dos o tres dies. 

L’anestèsia

Per garantir la màxima seguretat de la intervenció, cal que un anestesiòleg realitzi prèviament al dia de la cirurgia una valoració mèdica personalitzada.

La liposucció es realitza habitualment sota anestèsia local i sedació, en règim ambulatori, és a dir, sense hospitalització. Es anestèsia la regió del cos que serà intervinguda que sol acompanyar-se amb una sedació, és a dir administració de fàrmacs tranquil·litzants i analgèsics. 

La recuperació i les seqüeles

La majoria de pacients poden realitzar les seves tasques habituals al cap de dos o tres dies en funció de l’estat físic del pacient i del ritme de vida que porti habitualment. El pacient s’haurà d’abstenir de fer activitats que requereixin esforç físic durant els primers dies després de l’operació.

No solen existir seqüeles rellevants derivades de la intervenció però, tanmateix, en les setmanes posteriors a la intervenció, la zona tractada pateix certa inflamació, que es va reduint gradualment, per desaparèixer al tercer mes.

El mes posterior a l’operació, es recomana l’ús d’una faixa elàstica comprensiva i l’aplicació de massatges específics, per tal d’ajudar en el procés de recuperació natural de la pell.

Després de la cirurgia la pell corre el risc de quedar irregular o presentar una aparença voluminosa. En alguns casos les persones perden la sensitivitat en aquestes àrees i podrien restar visibles algunes cicatrius tot i que és molt poc freqüent. 

Els riscos de la intervenció

La liposucció és una operació quirúrgica. Com tota cirurgia té riscos. En molt pocs casos els resultats han estat desastrosos. Els riscos més comuns són infeccions, al·lèrgies i coàguls sanguinis.

Les noves tècniques són més segures que en el passat, però no eliminen totalment les complicacions. Els riscos de complicacions augmenten depenent de les àrees tractades. Si l’àrea tractada és gran o si s’estan fent diverses liposuccions al mateix temps el risc augmenta. Els riscos també inclouen altres complicacions menys comuns. Les persones amb diabetis o malalties circulatòries o cardiovasculars han d’evitar aquesta cirurgia. 

Els resultats i l’assoliment d’expectatives

El resultat de l’operació sol variar en funció de cada pacient: estat anterior a la intervenció, activitat física que porti a terme o pràctica d’esports, seguiment de dietes complementàries, etc.

Després de la liposucció és molt recomanable que el pacient tingui cura amb els hàbits alimentaris i realitzi un nivell mínim d’exercici, de tal forma que el greix no torni a acumular-se al seu cos. Seguint aquests consells l’estat físic del pacient serà òptim i, per tant, el seu estat emocional també: això vol dir sentir-se bé amb un mateix. 

NORMATIVA APLICABLE:

 • Reial Decret 127/1984, d’11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l’obtenció del títol de metge especialista.
 • Reial Decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s’actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada.
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernents a la salut ia l’autonomia del pacient, i la documentació clínica 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

Pregunta: La liposucció requereix d’anestèsia?
Resposta: Sí. La liposucció se sol practicar amb anestèsia local, és a dir, que afecta només la zona intervinguda. En casos excepcionals, la liposucció pot fer-se amb anestèsia general, és a dir, dormint completament el pacient.

Pregunta: Quin cost sol tenir una liposucció?
Resposta: La liposucció té un cost que varia en funció de tres factors: el centre on es porti a terme, l’especialista que porta a terme la intervenció i les parts del cos que cal intervenir.

Pregunta: Quina durada té la intervenció i el post operatori?
Resposta: les intervncions de liposucció solen tenir una durada d’entre una i dues hores en funció de les parts a tractar. La recuperació per fer vida normal sol donar-se al cap de dos o tres dies. És normal que el pacient noti molèsties a la zona intervinguda fins al cap de tres mesos a partir de la intervenció.

Pregunta:
En cas que es causin lesions al pacient, on es podrà reclamar?
Resposta: Les conseqüències derivades d’una mala praxi són denunciables davant la justícia ordinària, és a dir jutjats i tribunals ordinaris. En cas d’intrusisme es poden denunciar els fets a la policia. Fins i tot, en cas d’agents col·legiats es poden posar els fets en coneixement del col·legi professional respectiu. En cap cas, però, els fets podran ser objecte d’arbitratge de consum atès que les lesions queden excloses d’aquesta via de resolució extrajudicial de conflcites.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies