La consulta: concepte.

La consulta és una sol·licitud d’un consumidor o usuari, empresa, entitats associatives o altres organismes o entitats de caràcter tant públic com privat, que té per objectiu que se’ls faciliti algun aclariment o se’ls resolguin dubtes relacionades amb el consum.

Agents econòmics que poden formular consultes de consum

Les consultes les poden realitzar, essencialment, els agents econòmics següents:

 • persones consumidores.
 • empreses i comerciants.
 • associacions de consumidors.
 • Administracions Públiques.

Destinataris de les consultes

Les consultes es poden adreçar a:

 • L’Administració Pública competent per resoldre la consulta.
 • L’Agència Catalana del Consum i les altres Administracions Públiques competent en matèria de consum: Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor, Oficines d’Atenció Ciutadana, etc.
 • Les associacions de consumidors.
 • Altres canals de consulta: telèfon 012, 010, web de l’Agència Catalana del Consum, web de les associacions de consumidors, etc.

L’objectiu de la consulta: l’obtenció d’informació

Aquella persona física, empresa, comerciant, associació, Administració Pública, etc. que fa una consulta pretén obtenir algun tipus d’informació o resolució d’un dubte que pot afectar la seva esfera jurídica, com ara els seus drets com a consumidor, o bé la seva activitat econòmica, com ara les seves obligacions empresarials a l’hora d’actuar en el mercat.

La informació subministrada

La informació pot donar-se per diferents vies en funció de la importància de la consulta efectuada:

 • per escrit, en forma d’informe que té caràcter vinculant, especialment en cas de consultes d’empreses, comerciants, associacions empresarials, gremis, etc.
 • telefònicament, especialment en cas de consultes dels consumidors que demanen una informació ràpida i molt eficaç a una consulta que se’ls planteja en un moment donat.
 • presencialment, en casos de consultes de consumidors o empreses que acudeixin a qualsevol dels ens que presten al servei d’orientació o atenció a consultes.
 • telemàticament, especialment en cas de consultes dels consumidors que prefereixin aquesta via.
 • telemàticament, especialment en cas de consultes d’empreses que plantegen la consulta a través del mateix canal i en aquells casos on la resposta tindrà una afectació directa a les seves condicions de comercialització dels productes o de prestació dels serveis.

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació / denúncia als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis
 • Ordre ECF/188/2007, de 23 de maig, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de presentació de queixes, denúncies, reclamacions i consultes a l’Agència Catalana del Consum.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Pregunta: Quin valor té la consulta per a aquella persona física o jurídica que la fa?
Resposta: La consulta sol donar lloc a una resposta de l’Administració en forma de dictamen o informe que, naturalment, vincula a aquell que l’emet i, en determinats casos, habilita a aquell que fa la pregunta.

Pregunta: Existeix algun mecanisme formal per presentar consultes davant l’Adminsitració de consum o davant les associacions de consumidors?
Resposta: Determinades Administracions disposen de formularis per presentar consultes i fins i tot permeten la seva presentació per via electrònica o telefònica. En tot cas és recomanable que la consulta es faci per un mitjà que permeti acreditar-ne la presentació i que per tant es pugui registrar en un registre administratiu.

Pregunta: Les Administracions Públiques poden presentar consultes?
Resposta:
Les Administracions disposen de la possibilitat de formular consultes als organismes que s’erigeixen com a referència en matèria de consum: a Catalunya la consulta es pot fer a l’Agència Catalana del Consum i pel que fa a la resta de l’Estat la consulta es pot fer a l’Institut Nacional del Consum.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies